Dokumentasjon

Vilkår for montering


Dette er inkludert i standar montering


1. 2 meter med rør og plast kanal
2. Innedel henges på yttervegg (innervegg se egne priser)
3. Utedel henges på murvegg eller på terrassebukker (10 cm høyde)
4. Rørføring fra innedel til utedel gjennom trevegg (gjennom murvegg se egne priser)
5. To meter med strømkabel
6. Kjøring innen 70 km fra Stryn sentrum


Eventuelt nødvendig installasjonsmateriell utover dette faktureres kunden i henhold til gjeldende prisliste.
Stryn Enøk AS fraskriver seg alt ansvar som følge av montering av varmepumpen relatert til manglende informasjon som dårlig murpuss, sprø murstein, konflikt med rør opplegg, spesielle konstruksjons komplikasjoner og elektriske installasjoner i eller på vegg etc.


Priser
1.   Rør pr. meter utover 2 meter NOK 430,-
2.   Bakkestativ (40 cm høy) NOK 1500,-
3.   Gasspåfylling pris pr. gram NOK 3,00
4.   Dreneringspumpe NOK 3000,-
5.   Demontering av gammel varmepumpe NOK 0,-
6.   Flytting av ute eller inne del NOK 1800,- pr. time
7.   Flytting av hele anlegget. NOK 5000,-
8.   Serviceavtale NOK 1500,-
9.   Service uten avtale NOK 600,- pr. time
10. Feilsøking innenfor garanti tid er gratis, ved brukerfeil NOK 600,- pr. time
11. Kjøring utenfor Stryn kommune, pris pr. km NOK 10,-
12. Boring gjennom mur opptil 20 cm NOK 990,-
13. Boring gjennom mur over 20 cm NOK 1800,-
14. Boring i rød teglstein eller armering over 15cm NOK 2200,-
15. Feste innerdel på en innervegg NOK 790,-
16. Leie av stillas og/eller lift fra Egen sats, må avtales på forhånd


Salgsbetingelser


Kunde må være tilstede under monteringen for godkjenning av plassering og installasjon.

Om ikke annet er avtalt anses monteringen som sluttført når maskinen er montert og testkjørt.